недеља, 29. децембар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


U      D A N I M A      K O M E T E


Duga   plovidba   u   beskraju   etera,
moć   u   auri   u   plesu   androida,
vremenska   petlja   koja   se   naglo   kida  -
kad   se   probije   poslednja   barijera.

Srce   u   vetru   u   danima   komete,
zelene   sante   pod   nevidljivim   plaštom  -
beli   obelisk   stopljen   sa   horizontom  -
teritorija   za   iluzioniste.

Kosmički   koktel   crnih   zvezda   ispiće
gen   van   kontrole  -  tražeči   novi   izvor,
tu   gde   caruje   izobličeni   prostor.

Tajni   znak   neba   možda   ipak   dobiće
Vreme  -  dok   traje   nepromenljiva   igra  -
arabeska   od   zvezda,   prasak   sred   jezgra.

четвртак, 26. децембар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


P E Š Č A N A       K U L A      


Melanholija   kad   ostanemo   sami,
zelenkasti   sjaj  -  sjaj   jednog   davnog   leta,
portal   svetova  izvan   ovoga   sveta,
tamna   daljina,  zvezde   što   vode   tami.

Duga   plovidba  u  beskraju   etera,
umorna   zvezda   u   večitoj   svetlosti,
čudni   ambijent   iščašene   stvarnosti,
poigravanje   sa   one   strane   sfera.

Za   neodlučne  -  zabranjena   planeta  -
kroz   crni   oluj   pustara   koje   prete,
svet   gurnut   u   limb   u   senkama   komete.

Peščana   kula,  enigma   jednog   sveta,
noćna   samoća   u   carstvu   utopije,
kroz   plava  okna  -  svet   sav   od   iluzije.

уторак, 19. новембар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


U S T A      K V A Z A R A


Ekspedicija  uz   pomoć   vernog   šatla...
Možda  se  setiš  izgubljenog   mirisa  -
kroz   koprenu  sna  idealna  kulisa  -
kao  lament  za  ružu  i  sjaj  astrala.

Kad   posadiš   dar  -  ružu  u  pesku   Marsa,
tad   roniš   kroz   zid  nedokučivih  snova  -
možda  ugledaš  na  granici  svetova
svet   što  leluja,  obalu  bez   talasa.

Nepostojanje,  mesto  beskonačnosti  -
usta  kvazara  kao  gorka  distanca,
jecaj   bubice  u  čeljusti  skakavca.

Prizivajući  drugo  lice  nežnosti,
žderač   stvarnosti  uvek  nađe  svetove  -
zapis  u  zvezdi  kroz   raspršene  snove.

недеља, 13. октобар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


I Z G U B L J E N I      S V E T


Zapis  u  zvezdi  kroz   raspršene  snove...
Iza  tišine,  ritual  opčinjenih
priziva  dveri  svetova  -  izgubljenih
pri  podsećanju  na  svrgnute  bogove.

Izgubljeni  svet,  onaj   skriveni  negde...
Pod   plaštom   zvezda  slava  koja  ga  prati
postaće  balast.  Pa  kome  verovati
tragom   jednog   sna,  kad  i  legende  blede?

Plava  obala  kada  se  zapenuša
pronosi  dalje  slavu  daleke  zore,
dok   tražiš   nove  prostore  i  izvore.

Kao  lament   za  zaliv  usnulih   duša  -
jezik   tišine  sa  one  strane  sfera,
duga  plovidba  u  beskraju  etera.

петак, 11. октобар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


Z A B R A N J E N A      P L A N E T A


Za  neodlučne  -  zabranjena  planeta.
Plamenom   točku  ritam   koji  je  sličan,
stran   krajolik   što  podseća  na  običan  -
duboke  senke  ocvalog   palimpsesta.

Plamen   što  spava  pod   pepelom   pejzaža
zdrobljenog   sunca  i  svirepoga  neba,
udahnuće  nov   život   tamo  gde  treba  -
jer   trunu  zvezde  aleji  plavih   ruža.

Kad   te  opsedne  izvitoperena  svest
tog   entiteta  koji  proždire  razum  -
spoznaješ   šta  je  ranjeni  univerzum.

Izvan   vremena  postoji  i  drugi  svet  -
svet   što  leluja  kao  ta  uspomena  -
devojka  s  harfom,  opsena  tako  stvarna.

четвртак, 19. септембар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


T U Đ I N I      M E Đ U      N A M A


Tu   su.
Negde   blizu.
Možda   već   među   nama.
U   džungla-lavirintu.
Možda   već   u   nama.
Uljez   iznutra.
U   umu.
U   krvi.
U   utrobi.   Kao   alieni.
Kredit   je   potrošen,
lutrija   caruje,
           sve   je   u   igri.
Svet   zmajeva   je   tako   sumnjivo
                                       blizu.
Jer,  zna   se,   meko   dolaze   zmajevi.
Da   li   je   ovo   Zemlja   koju   je   vreme
                                                zaboravilo?
Potopljeni   svet?
Usnula   Zemlja?
Daleko   sećanje   na   pesme   od   zvezda
                                                i   senki.
Šta   vredi   biti   gospodar   Meseca?
Kasno   je   za   heroje.
Oni   su   tu,  među   nama.
Sa   koje   daleke   zvezde?
Da,  evo,  poručuju   da   imaju
                                dobre   namere!
Zvuči   nekako   poznato...
Pripazimo   da   nas   ne   pomiluje
kandža   pomiritelja!
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


P O Z I V      N A      P L E S


Zarobljeni   u   večnosti
Kao   pčela   u   ćilibaru
Kao   dan   bez   kraja
Kad   se   pomešaju   sutrašnjice
Kad   se   spokoj   uskomeša
Dani   i   noći   postanu   jedno
Raspu   se   niti   suštine
A   mi   pozvani   na   ples   supernove
Pred   dverima   kvazara

недеља, 4. август 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


L J U B I T E L J      Z V E Z D AŽivot   posvetih
Zvezdama
Neko  bi  rekao
Predugo  žrtvovanje
Drugi  -  da  sam
Tražio  zlato
Na  kraju  zvezdane  duge
Istina  je
Verovatno
Negde  na  sredini
Pa  tako
Brinuh   se  za  zvezdane  spore
Osluškujući  šapat   sa  zvezda
Proučavajući  zakon   sa  zvezda
Ne  promače  mi  kako  je  meka
Zvezdana  svila
Za  pesme  od   zvezda  i  senki
Dobih   nasleđe  zvezda
Moja  najgora  noćna  mora?
Svet   bez   zvezda
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


H O D N I C I      V R E M E N A


Vreme  nema  miris
Zaudaraju  hodnici  vremena
Bazdi  bazen   sperme
Smrdljivog   Džingis  kana
Smrdi  okean   krvi
I   dužnih  i  nedužnih

Hodnici  vremena
Beočuzi  u  beskraju
Nikada  ista  vrata
Vremenska  grobnica
Bujica  lica

Neprestano
Niz   hodnike
Odjekuje
Mračni  smeh   vremena
недеља, 7. јул 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


L U N A ,      L U N A !


Dobro  je  znamo
Bledolika  noćna  gospa
Gospodarica  plime
Oseke  i  somnambula
Lišena  magnetnog  polja
A  tako  privlačna
Nikada  nećeš  biti  isti
Pogledaš  li  je  izbliza
Znamo  je  dobro
Odvajkada  skriva  svoju
Tamnu  stranu
Kažu  -  Luna  je  sestrica  Hekate
Kažu  -  Mesec  je  zao  gospodar
Kažu  -  Luna  je  nemilostiva
Luna  je
Luna  je
Luna  je  nemilosrdna  ljubavnica!
M I L A N       D R A Š K O V I Ć


V R E M E P L O V A C


Da  te  zaboli  glava!
Zagledan  u  vremenski  pejzaž,
pitam  se  jesam  li  ja  običan
sakupljač  smeća?

Koraci  u  nepoznato.
Prati  me  senka  vremena.
Šta  znam,  možda  ponedeljak  ipak
počinje  u  subotu?

Pretovarih  stomak.
Doručak  u  ruševinama.
Goli  ručak.
Večera  u  Devijantovoj  palati.
Uz  čaj  sa  Crnim  zmajem.
Užas!

Ova  sutrašnjica  zaslužuje  upitnik!
Treba  mi  Vulkanov  čekić  
za  pozorište  kovača  vremena,
maske  vremena 
za  plovidbu  u  Vizantiju,
mnogo  toga  mi  treba.

Dosađuje  mi  Dete  vremena,
iritira  me  sanatorijum  pod  klepsidrom,
poludeću  slušajući  pesme  što  ih
pevaju  mrtvi.

Kako  ne  poželeti  kuću  bez  vremena,
svet  samo  utorkom.
( zdravo,  leto,  zbogom )

Osluškujem  legende
sa  kraja  vremena.
Treba  pronaći  konačna  vrata,
stati  na  prag  večnosti,
izbeći  rekvijem  za  sutrašnjicu...

Najvažnije:  obavezno  skrenuti  levo,
u  četvrtak,
izbeći  dvoboj  -  sa  samim  sobom!недеља, 9. јун 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


C I R C E A


Nek  se  zavrti  vrteška  od  sećanja
i  nostalgije,  šarene  sličice  slepljene
za  naše  detinje  zenice,
dimenzija  čudesa,
raskošna  pulpa  što  se  guta  pred  vikend,
romantično  vreme  od  snova  i  himera,
kad  je  daleka  lepojka  po  imenu  Circea,
preko  magičnog  ekrana  spazila  njega,
plavušana  Flaša  Gordona,
pa  namah ( srce  je  usamljeni  lovac! )
poželela  da  ga  odvoji  od  svih  -
od  voljene  Dejl  Arden,
od  prijatelja  doktora  Zarkova,
od  rodne  Zemlje  -
da  ga  dovede  u  svoju  palatu
daleko  iza  oblaka,
na  prostranu  terasu  s  pogledom
na  plameno  more,
da  ga  ugosti,
da  ga  dobro  upozna...
( ljubav  je  plan,  plan  je  smrt! )
Uporna  Circea,
nevaljala  Circea,
ljuto  ljubomorna  na  lepu  Dejl,
magična  i  opasna  Circea...
Nikada  dobri  stari  Flaš  nije  bio  u  takvom 
procepu,  takvoj  opasnosti...
Na  našu  radost  -  nastaviće  se!
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


P R I J A T E L J      S A      D A L E K E      Z V E Z D E


Dolazi  nam  prijatelj
Sa  daleke  zvezde
S  one  strane  nebeske  reke
Njegova  zvezdana  lađa
Razdvaja  dveri  svetova
Spremamo  piknik  pokraj  puta
Za  umornog  putnika
( Uz  obavezno  zmajevo  jaje )
Dolazi  prijatelj
U  čauri  koja  ga  čuva
Njegovo  hodočašće  na  Zemlju
Napušta  dom  svoj
Jedan  invertirani  svet
( Ne  prestaje  tango  entropije! )
Gledamo  se
Pitamo
Ko  je  sledeći  partner

среда, 1. мај 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


Č O V E K      P L U S


Neću  da  budem
demolirani  čovek,
ni  ilustrovani,
galeb  pod  staklom,
od  muškarca  i  žene  rođen.
Ne  šaljite  cveće  za  Aldžernona!
Gorka  je  pilula
u  logoru  koncentracije,
ispiću  konglomeroidni  koktel.
Hoću  da  budem
jahač  na  udarnom  talasu,
gutač  električnih  mačeva,
Džon  Karter  na  Barsumu,
kralj  okrunjen  zvezdama,
više  nego  ljudski,
moćan  kao  Bog!
Čujem  jeku  njegovih  kostiju.
Izvinite,  Vi  ste  kiborg?
Znate  li,  sanjaju  li  androidi 
električne  ovce,
i  kako  opšte  psiborzi?
                                        
M I L A N       D R A Š K O V I Ć


H E P E N I N G


Traje  i  traje  i  traje
hepening  u  petom  podzemnom
traktu  kvadranta  B-7
tamo  gde  je  vreme  stalo
kroz  lažno  okno  boje  jagoda
vidimo  celo  leto  u  jednom  danu
letnju  noć  oko  stabla  divlje  kruške
vidimo  začaranu  šumu
svetionik  za  mušice
u  srebrnastoj  magli
vajare  oblaka
sporu  skulpturu
vidimo  oltar  stohastičkih  bogova
boginju  u  granitu
bakarne  dalije
dok  odjekuje  sintetički  glas  jastoga
svetlosna  poema  i  raspevana  zvona
preludijum  za  kristalnu  pesmu
konačnu  melodiju
jer  sutra  više  ne  postoji
vreme  je  maestro.


уторак, 9. април 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


A U K C I J A


redovna  godišnja  aukcija
džinovska  kupola  krcata  gostima
gledaju  mnoštvo  čudesa
sa  planeta  galaktičke  federacije

mudro  ćuti
alem-kamen  sa  aldebarana

smeši  se  zvezda-patuljak
u  boci  od  čudo-stakla

setna  je  statueta  kuadža
osnivača  kroanske  civilizacije

lascivno  se  šepuri
pacov  od  nerđajućeg  čelika

prelepo  svira
lira  sa  salkira

na  kraju  naoko  obične
zemaljske  sanke
što  se  same  kreću  kad
izgovoriš  magičnu  reč  ,,pupoljak"

R O L E R B O L

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


R O L E R B O L


Ako  imate  čime
Da  ispunite  nemilosrdni  minut
Igrajte  rolerbol!
Ako  vam  je  dosadno
Ili  ste  u  besparici
Dvoumite  se  između  ragbija  i  košarke
Rolerbol  je  sport  za  vas
Prilika  da  se  upozna  šampion  Džonatan
Postane  miljenik  multinacionalne  kompanije
Sretne  žena  svog  života
Budi  moderni  gladijator
Igraj  rolerbol!

недеља, 31. март 2019.


M I L A N      D R A Š K O V I ĆG R O B L J A       B R O D O V L J APonekad
U   dane   komete
Dane  tihe  sete
Setim  se  vas
Groblja   brodovlja

Bejaste  ponos
Naših   nada  i  ostvarenja
Gospodari   zvezdanih  puteva
Svugde  rado  viđeni  gosti

Putnički  brodovi
Praktični   šatlovi
Elegantne  svemirske  jahte
Moćne  krstarice
Veliki   dani   sjaja  i  slave

Onda  nastupiše
Vetrovi  promene
Dugi  dan  kada  se
Mašine  zaustaviše

Gledam  vas
Groblja  brodovlja
Krševitu  planinu
Usnulog   metala
Uzdahnem
Odam   vam   počast
Vratim   se   mislima
O   sebi
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


Z V E Z D A N I      Z D E N A C


Odjekuje
Grmljavina   zvezda
Kipti 
Prepun  je
Zvezdani   zdenac
Roje  se  zvezdana  lica
U   bezdanu  zdenca
Zvezda   sudbine
Srećna   zvezda
Zvezda   siroče
Zmajeva   zvezda
Šibajuća   zvezda
Zvezda   sanjar
Crna   zvezda
Ples   zvezdani
Može   da   počne!

понедељак, 11. фебруар 2019.
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


I N S I G N I J A


On  nije  svestan  da  su
Ti  mladeži  posvuda  po  koži
Neobične  konfiguracije
Mapa  njegove  postojbine
Slika  daleka  sazvežđa
Negde  na  raskršću  dimenzija
Insignija  zvezdane  loze
Osuđene  da  zaboravi
Svog  prognanog  princa

уторак, 29. јануар 2019.

E N T R O P I J A

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


E N T R O P I J A


Svetovi   multiverzuma  ljušte  se
Kao  stari  palimpsesti
U  očekivanju  dolaska  Tamne  zvezde
Zaigrajmo  tango  na  satelitu  zabave
Dostojno  dočekana  čuvena  ekspedicija
Koja  se  vratila  potpuno  promenjena
Zar  su  ovi  nestvarni  entiteti
Nekad  bili  naši  očevi
Entropija  -  posvuda  entropijaM I L A N      D R A Š K O V I Ć


M O J I      D V O J N I C I


Proces  završen,
hladi  se  velika  moćna  mašina.

Jedan  po  jedan
izlazite  iz  kabina,
uspravnih  sarkofaga,
staklenih  vitrina,
jedan  po  jedan  izlazite
i  mnogo  vas  je.

Svi  nagi
a  čedni,
tek  rođeni,
moji  dvojnici.

Prilazite  mi,
krug  pravite, 
a  ja  u  središtu.

Moji  dvojnici,
s  mojim  likom
i  s  jednom  razlikom  -
bez  pupka  rođeni.