недеља, 9. јун 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


C I R C E A


Nek  se  zavrti  vrteška  od  sećanja
i  nostalgije,  šarene  sličice  slepljene
za  naše  detinje  zenice,
dimenzija  čudesa,
raskošna  pulpa  što  se  guta  pred  vikend,
romantično  vreme  od  snova  i  himera,
kad  je  daleka  lepojka  po  imenu  Circea,
preko  magičnog  ekrana  spazila  njega,
plavušana  Flaša  Gordona,
pa  namah ( srce  je  usamljeni  lovac! )
poželela  da  ga  odvoji  od  svih  -
od  voljene  Dejl  Arden,
od  prijatelja  doktora  Zarkova,
od  rodne  Zemlje  -
da  ga  dovede  u  svoju  palatu
daleko  iza  oblaka,
na  prostranu  terasu  s  pogledom
na  plameno  more,
da  ga  ugosti,
da  ga  dobro  upozna...
( ljubav  je  plan,  plan  je  smrt! )
Uporna  Circea,
nevaljala  Circea,
ljuto  ljubomorna  na  lepu  Dejl,
magična  i  opasna  Circea...
Nikada  dobri  stari  Flaš  nije  bio  u  takvom 
procepu,  takvoj  opasnosti...
Na  našu  radost  -  nastaviće  se!
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


P R I J A T E L J      S A      D A L E K E      Z V E Z D E


Dolazi  nam  prijatelj
Sa  daleke  zvezde
S  one  strane  nebeske  reke
Njegova  zvezdana  lađa
Razdvaja  dveri  svetova
Spremamo  piknik  pokraj  puta
Za  umornog  putnika
( Uz  obavezno  zmajevo  jaje )
Dolazi  prijatelj
U  čauri  koja  ga  čuva
Njegovo  hodočašće  na  Zemlju
Napušta  dom  svoj
Jedan  invertirani  svet
( Ne  prestaje  tango  entropije! )
Gledamo  se
Pitamo
Ko  je  sledeći  partner