четвртак, 19. септембар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


T U Đ I N I      M E Đ U      N A M A


Tu   su.
Negde   blizu.
Možda   već   među   nama.
U   džungla-lavirintu.
Možda   već   u   nama.
Uljez   iznutra.
U   umu.
U   krvi.
U   utrobi.   Kao   alieni.
Kredit   je   potrošen,
lutrija   caruje,
           sve   je   u   igri.
Svet   zmajeva   je   tako   sumnjivo
                                       blizu.
Jer,  zna   se,   meko   dolaze   zmajevi.
Da   li   je   ovo   Zemlja   koju   je   vreme
                                                zaboravilo?
Potopljeni   svet?
Usnula   Zemlja?
Daleko   sećanje   na   pesme   od   zvezda
                                                i   senki.
Šta   vredi   biti   gospodar   Meseca?
Kasno   je   za   heroje.
Oni   su   tu,  među   nama.
Sa   koje   daleke   zvezde?
Da,  evo,  poručuju   da   imaju
                                dobre   namere!
Zvuči   nekako   poznato...
Pripazimo   da   nas   ne   pomiluje
kandža   pomiritelja!
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


P O Z I V      N A      P L E S


Zarobljeni   u   večnosti
Kao   pčela   u   ćilibaru
Kao   dan   bez   kraja
Kad   se   pomešaju   sutrašnjice
Kad   se   spokoj   uskomeša
Dani   i   noći   postanu   jedno
Raspu   se   niti   suštine
A   mi   pozvani   na   ples   supernove
Pred   dverima   kvazara