понедељак, 11. фебруар 2019.
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


I N S I G N I J A


On  nije  svestan  da  su
Ti  mladeži  posvuda  po  koži
Neobične  konfiguracije
Mapa  njegove  postojbine
Slika  daleka  sazvežđa
Negde  na  raskršću  dimenzija
Insignija  zvezdane  loze
Osuđene  da  zaboravi
Svog  prognanog  princa