понедељак, 20. фебруар 2017.

Zvezdani sonetM I L A N       D R A Š K O V I Ć


Z V E Z D A N I       S O N E T


Ekspedicija tragom zvezdanih snova: 
beli obelisk stopljen sa horizontom,
zelene sante pod nevidljivim plaštom -
palimpsesti sna na granici svetova.

Poučna skaska sa one strrane sfera:
među zvezdama eho nesporazuma
kada traverza sedmog univerzuma
zađe stazama kosmičkog kompjutera.

Crna dolina sred blistavoga sjaja,
drevni talisman izgubljen u vremenu,
građa za snove - totem sav u plamenu.

Mračna geneza na korak iza kraja,
kad se prepustiš nastupajućoj sili -
vrebajući znak iza poslednje misli.