среда, 1. мај 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


Č O V E K      P L U S


Neću  da  budem
demolirani  čovek,
ni  ilustrovani,
galeb  pod  staklom,
od  muškarca  i  žene  rođen.
Ne  šaljite  cveće  za  Aldžernona!
Gorka  je  pilula
u  logoru  koncentracije,
ispiću  konglomeroidni  koktel.
Hoću  da  budem
jahač  na  udarnom  talasu,
gutač  električnih  mačeva,
Džon  Karter  na  Barsumu,
kralj  okrunjen  zvezdama,
više  nego  ljudski,
moćan  kao  Bog!
Čujem  jeku  njegovih  kostiju.
Izvinite,  Vi  ste  kiborg?
Znate  li,  sanjaju  li  androidi 
električne  ovce,
i  kako  opšte  psiborzi?
                                        
M I L A N       D R A Š K O V I Ć


H E P E N I N G


Traje  i  traje  i  traje
hepening  u  petom  podzemnom
traktu  kvadranta  B-7
tamo  gde  je  vreme  stalo
kroz  lažno  okno  boje  jagoda
vidimo  celo  leto  u  jednom  danu
letnju  noć  oko  stabla  divlje  kruške
vidimo  začaranu  šumu
svetionik  za  mušice
u  srebrnastoj  magli
vajare  oblaka
sporu  skulpturu
vidimo  oltar  stohastičkih  bogova
boginju  u  granitu
bakarne  dalije
dok  odjekuje  sintetički  glas  jastoga
svetlosna  poema  i  raspevana  zvona
preludijum  za  kristalnu  pesmu
konačnu  melodiju
jer  sutra  više  ne  postoji
vreme  je  maestro.