недеља, 4. август 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


L J U B I T E L J      Z V E Z D AŽivot   posvetih
Zvezdama
Neko  bi  rekao
Predugo  žrtvovanje
Drugi  -  da  sam
Tražio  zlato
Na  kraju  zvezdane  duge
Istina  je
Verovatno
Negde  na  sredini
Pa  tako
Brinuh   se  za  zvezdane  spore
Osluškujući  šapat   sa  zvezda
Proučavajući  zakon   sa  zvezda
Ne  promače  mi  kako  je  meka
Zvezdana  svila
Za  pesme  od   zvezda  i  senki
Dobih   nasleđe  zvezda
Moja  najgora  noćna  mora?
Svet   bez   zvezda
M I L A N      D R A Š K O V I Ć


H O D N I C I      V R E M E N A


Vreme  nema  miris
Zaudaraju  hodnici  vremena
Bazdi  bazen   sperme
Smrdljivog   Džingis  kana
Smrdi  okean   krvi
I   dužnih  i  nedužnih

Hodnici  vremena
Beočuzi  u  beskraju
Nikada  ista  vrata
Vremenska  grobnica
Bujica  lica

Neprestano
Niz   hodnike
Odjekuje
Mračni  smeh   vremena