понедељак, 27. март 2017.

Vetar Od Meteora
M I L A N       D R A Š K O V I Ć


V E T A R     O D     M E T E O R A 
             ( zvezdana   romansa )Vetar   Od   Meteora  beše joj
                                      dragan,
melem za umorna jedra
niz zvezdano more,
ogrtač od srebra za noći
sumorne i ledne.

Vetar   Od   Meteora beše  joj
                                    ljubav,
konstanta i sigurnost,
kad od prošlih ljubavi
ostaše blede legende
i zvezdana prašina.

Vetar   Od   Meteora  beše joj
                                  veran  drug,
na putu i prelasku
na onu drugu stranu,
kad ledno čelo primi -
poslednji vreli celov.