понедељак, 13. новембар 2017.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


Z E M L J A      Z A      D O B R E      L J U D E


Napustivši izbledelo sunce,
daleko od doma,
tražimo  Zemlju za dobre ljude,
preko mora zvezda
poslednju obalu.
Planetu purpurnih oblaka.
Svet od hiljadu boja.
Tamo gde tišina vlada,
gde je beskrajno leto.

Tražimo nešto nedodirnuto
ljudskim rukama. 

Sezona mutanata

M I L A N     D R A Š K O V I Ć


Sezona   mutanata


Dvaput rođeni,
pod dvostrukim suncem,
čeda sfinge
u orbiti sudbine.
Sonata je bez pratnje,
bez sledećeg jutra,
traje sezona mutanata,
huči pesma vetrova,
Vihor je pred vratima!

Bili su tamni i zlatooki...
a koliko ih ima danas?

Brod koji peva


M I L A N     D R A Š K O V I Ć


Brod   koji   peva


Brod koji peva
pesme daleke  Zemlje
o  Magli    Travi  i   Pesku
na krilima pesme
( romantična mašina! )
skače
u još jedno  NIŠTA
prečicu
do nove zvezde
na dugom putovanju
bez povratka