понедељак, 22. мај 2017.

Kuća između svetovaM I L A N      D R A Š K O V I Ć


K U Ć A     I Z M E Đ U     S V E T O V A


Ovde duvaju vetrovi  Darkovera,
spuštaju se magle  Avalona,
veju snegovi  Ganimeda,.
Ovde je  Kentaurov prolaz,
Veliki točak i  Stubovi večnosti.
Vrata u plamen,
vrata u senku.

Hajde da valjamo kockice!

Zove nas obred prelaska,
mami mnoštvo puteva.
Hajde da zakotrljamo kosti!

Čeka nas milion sutrašnjica
u  Kući između svetova,
kapiji za svugde.

Zvezdana himnaM I L A N      D R A Š K O V I Ć


Z V E Z D A N A      H I M N A


Pesma vremena,
pesma ko iz pepela,
gord u plamenu -
pevati i umirati
preko mora zvezda.