четвртак, 26. децембар 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


P E Š Č A N A       K U L A      


Melanholija   kad   ostanemo   sami,
zelenkasti   sjaj  -  sjaj   jednog   davnog   leta,
portal   svetova  izvan   ovoga   sveta,
tamna   daljina,  zvezde   što   vode   tami.

Duga   plovidba  u  beskraju   etera,
umorna   zvezda   u   večitoj   svetlosti,
čudni   ambijent   iščašene   stvarnosti,
poigravanje   sa   one   strane   sfera.

Za   neodlučne  -  zabranjena   planeta  -
kroz   crni   oluj   pustara   koje   prete,
svet   gurnut   u   limb   u   senkama   komete.

Peščana   kula,  enigma   jednog   sveta,
noćna   samoća   u   carstvu   utopije,
kroz   plava  okna  -  svet   sav   od   iluzije.

Нема коментара:

Постави коментар