недеља, 7. јул 2019.

M I L A N      D R A Š K O V I Ć


L U N A ,      L U N A !


Dobro  je  znamo
Bledolika  noćna  gospa
Gospodarica  plime
Oseke  i  somnambula
Lišena  magnetnog  polja
A  tako  privlačna
Nikada  nećeš  biti  isti
Pogledaš  li  je  izbliza
Znamo  je  dobro
Odvajkada  skriva  svoju
Tamnu  stranu
Kažu  -  Luna  je  sestrica  Hekate
Kažu  -  Mesec  je  zao  gospodar
Kažu  -  Luna  je  nemilostiva
Luna  je
Luna  je
Luna  je  nemilosrdna  ljubavnica!

Нема коментара:

Постави коментар